Pred nami so številni izzivi. V vetru napredka nas čakajo neizmerne priložnosti, ki zahtevajo našo pozornost in pozitivno poslovno drznost.  


Vizija podjetja


Naša vizija temelji na strateškem dokumentu, ki smo ga sprejeli za obdobje 2015–2020, in je usmerjena v izvedbo celovitih rešitev na področju požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ter gradbenega inžineringa.


Vrednote podjetja


Naše vrednote podpirajo našo vizijo. Smisel vrednot je v uresničevanju smisla podjetja, ki si prizadeva dosegati svoj temeljni cilj, zadovoljstvo strank. Naše vrednote so strokovnost, odzivnost, pozitivna energija, pripadnost in odgovornost.