• skupinsko, posamično ali ob novi zaposlitvi
  • pri stranki po predhodnem dogovorjenem terminu
  • v predavalnici z avdio-video prikazom do 20 oseb
  • praktično usposabljanje na delovnem mestu
  • takojšnja izdaja potrdila po izvedbi teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja usposobljenosti zaposlenega za varno delo
  •  izdaja potrdil usposobljenosti zaposlenega za varno delo po potrebi v tujem jeziku
  varnost in zdravje pri delu