• skupinsko, posamično ali ob novi zaposlitvi
  • pri stranki po predhodnem dogovorjenem terminu
  • v predavalnici z avdio-video prikazom do 20 oseb
  • praktično usposabljanje na delovnem mestu
  • takojšnja izdaja potrdila po izvedbi teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja usposobljenosti zaposlenega iz varstva pred požarom
  • izdaja potrdil usposobljenosti zaposlenega iz varstva pred požarom po potrebi v tujem jeziku