Od plamena do požara je zelo kratek čas, zato je edina rešitev zanesljiva preventiva pred požarom.

Širjenje plemena lahko učinkovito zaustavimo samo zaradi hitre in zanesljive požarne varnosti. Samo tako se lahko izognemo pred neprijetnimi poškodbami in finančno škodo zaradi požara.

Zato je Gasilec d.o.o., zanesljiva preventiva pametna naložba za varno prihodnost.

 varstvo pred požarom


Zakaj izbrati nas za varstvo pred požarom:

 

  • vse rešitve na enem mestu iz požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu
  • urejena dokumentacija in poslovni prostori iz požarne varnosti v primeru nenapovedanega oziroma napovedanega obiska inšpekcijske službe ali v primeru višje sile (požara),
  • obveščanje o rokih za usposabljanje zaposlenih iz požarne varnosti, rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom
  • svetovanje in načrtovanje požarne varnosti z delodajalcem in zaposlencem
  • sodelovanje med delodajalcem in zaposlencem v zvezi z požarno varnostjo
  • stalna pripravljenost in sodelovanje z inšpekcijskimi službami
  • hiter odzivni čas
  • ugodne cene
  • lahko pa  prenesete na nas kompletno izvedbo z zakonom predpisanih strokovnih nalog ali del teh nalog in skrb nad tekočim izvajanjem strokovnih nalog ob fiksnem mesečnem znesku, ki se določi na podlagi obstoječega stanja

Naše odlike so strokovnost in oseben pristop, dolgoletne izkušnje z različnimi oblikami organizacij, ter prilagodljivost velikosti stranke.


Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom

Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požaromSkupinsko, posamično ali ob novi zaposlitvi - pri naročniku ali v naših predavalnicah.

PREBERI VEČPREBERI VEČ
 Usposabljanje odgovornih oseb

Usposabljanje odgovornih oseb


Teoretični in praktični preizkus znanja usposobljenosti zaposlenega za odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov.

PREBERI VEČPREBERI VEČ
 Izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Izvajanje ukrepov varstva pred požarom


Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov je odgovoren za varstvo pred požarom.


PREBERI VEČPREBERI VEČ

Izdelava požarnih redov, požarnih načrtov
Izdelava požarnih redov, požarnih načrtov

Izdelava požarnega reda z oceno požarne ogroženosti, izdelava požarnih načrtov, evakuacijski načrti...

PREBERI VEČPREBERI VEČ
 Izvajanje vaje evakuacije

Izvajanje vaje evakuacije


Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter vodenje evidence o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

PREBERI VEČPREBERI VEČ