• mikroklima - toplotne razmere v delovnem okolju
  •  osvetljenost na delovnem mestu
 varnost in zdravje pri delu