• izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih
  • izdelava varnostnega načrta za gradbišče
  koordinator varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih