Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba v skladu z pravilnikom o požarnem redu, izdelati načrt evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja