• izvajamo meritve elektro inštalaciji z izdajo potrdila
  • izvajamo meritve strelovodov z izdajo potrdila
  meritev elektro inštalacij in strelovodov